Pôstna polievka 2017

Pôstnou polievkou sme podporili komunitu Cenacolo

Počas piatej pôstnej nedele, 2. apríla 2017 sa vo Farnosti Močenok uskutočnil 2. ročník farského podujatia s názvom Pôstna polievka. Aktivitu, ktorej výťažok bol v tomto roku určený pre komunitu Cenacolo, zorganizovala Farnosť Močenok v spolupráci s občianskym združením Benesco. Polievku, ktorou vyše 110 farníkov nahradilo klasický nedeľný obed, namiesto ktorého finančne prispeli na dobročinný úmysel, vydávali v pastoračnom centre miestni kňazi – farár farnosti vdp. Peter Michalov a kaplán vdp. Ľuboš Mihálka. Výťažok z tohtoročnej pôstnej polievky vo výške 1.000,- Eur odovzdajú organizátori v najbližších dňoch komunite Cenacolo v Kráľovej pri Senci. Všetkým účastníkom podujatia a dobrodincom vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať!