Pôstna polievka 2018

Aj tento rok Vás Farnosť Močenok a občianske združenie BENESCO srdečne pozývajú na III. ročník farského podujatia s názvom Pôstna polievka, ktoré sa uskutoční na Kvetnú nedeľu 25. marca 2018 o 11:30 hod. (po skončení sv. omše), na obvyklom mieste, v kláštore v Močenku.

Zmyslom podujatia je pamätať na tých, ktorí potrebujú našu pomoc a obetovať pre nich finančný príspevok, napr. vo výške sumy, ktorú by sme vynaložili na nákup surovín a prípravu nedeľného obeda. Takto sa zriekneme klasického nedeľného obeda a dostaneme na miesto neho pôstnu polievku. Milodary bude možné vhodiť pri vydávaní pôstnej polievky do pripravenej pokladničky.

Tento rok bude finančná suma, ktorá sa počas tohto podujatia vyzbiera, darovaná inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach, ktorého predstaveným je vdp. farár Marián Kuffa.

Kto chce tento inštitút a jeho činnosť, rovnako ako činnosť vdp. farára Mariána Kuffu, lepšie spoznať, bude mať možnosť v piatok 23. marca 2018 počas sv. omše o 18:00, ktorú bude celebrovať vdp. Marián Kuffa a pred pôstnou polievkou nám predstaví a priblíži svoju prácu.