90. výročie príchodu školských bratov

Farnosť Močenok a občianske združenie Benesco Vás srdečne pozývajú na spomienkové podujatie pri príležitosti 90. výročia príchodu školských bratov do Močenku.

V rámci podujatia sa 16. Októbra 2018 o 17.00 h uskutoční pobožnosť za zomrelých školských bratov na hornom cintoríne a v stredu 17. októbra 2018 o 17.45 h v priestoroch Orlovne v Močenku nitriansky biskup Mons. Viliam Judák slávnostne požehná pamätník s bustou sv. Jána de La Salle. Po požehnaní pamätníka bude vo farskom kostole slávená svätá omša. Za účelom rýchlejšieho presunu do kostola bude pri Orlovni pristavený autobus.