Najaktuálnejšie aktuality

Občianske združenie Benesco spravuje internetovú stránku Farnosti Močenok, kde sa môžete dočítať zaujímavosti z histórie farnosti, o kňazoch vo farnosti alebo o rôznych štatistikách.

Pravidelne je pridávaný časový rozvrh bohoslužieb, úmysly sv. omší a farské oznamy.

Najaktuálnejšie informácie sa dozviete v sekcii AKTUALITY, kde nájdete nielen podujatia nášho združenia, ale všetkých kresťanských združení, ktoré pôsobia v rámci farnosti alebo v jej okolí, a sú prínosom pre našu farnosť a farníkov.

Stránka mocenok.fara.sk

Stránka mocenok.fara.sk

odkaz: ::Aktuality Farnosti Močenok::

90. výročie príchodu školských bratov

Farnosť Močenok a občianske združenie Benesco Vás srdečne pozývajú na spomienkové podujatie pri príležitosti 90. výročia príchodu školských bratov do Močenku.

V rámci podujatia sa 16. Októbra 2018 o 17.00 h uskutoční pobožnosť za zomrelých školských bratov na hornom cintoríne a v stredu 17. októbra 2018 o 17.45 h v priestoroch Orlovne v Močenku nitriansky biskup Mons. Viliam Judák slávnostne požehná pamätník s bustou sv. Jána de La Salle. Po požehnaní pamätníka bude vo farskom kostole slávená svätá omša. Za účelom rýchlejšieho presunu do kostola bude pri Orlovni pristavený autobus.

Pôstna polievka 2018

Aj tento rok Vás Farnosť Močenok a občianske združenie BENESCO srdečne pozývajú na III. ročník farského podujatia s názvom Pôstna polievka, ktoré sa uskutoční na Kvetnú nedeľu 25. marca 2018 o 11:30 hod. (po skončení sv. omše), na obvyklom mieste, v kláštore v Močenku.

Zmyslom podujatia je pamätať na tých, ktorí potrebujú našu pomoc a obetovať pre nich finančný príspevok, napr. vo výške sumy, ktorú by sme vynaložili na nákup surovín a prípravu nedeľného obeda. Takto sa zriekneme klasického nedeľného obeda a dostaneme na miesto neho pôstnu polievku. Milodary bude možné vhodiť pri vydávaní pôstnej polievky do pripravenej pokladničky.

Tento rok bude finančná suma, ktorá sa počas tohto podujatia vyzbiera, darovaná inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach, ktorého predstaveným je vdp. farár Marián Kuffa.

Kto chce tento inštitút a jeho činnosť, rovnako ako činnosť vdp. farára Mariána Kuffu, lepšie spoznať, bude mať možnosť v piatok 23. marca 2018 počas sv. omše o 18:00, ktorú bude celebrovať vdp. Marián Kuffa a pred pôstnou polievkou nám predstaví a priblíži svoju prácu.

 

 

Pozvánka – Blahoslavený Titus Zeman príde do Močenku

Srdečne Vás všetkých pozývame spoznať život nového slovenského blahoslaveného Titusa Zemana a uctiť si jeho relikviu. Vo farskom kostole v Močenku v piatok 3. novembra 2017 o 18.00 h. Svätú omšu celebruje don Jozef Luscoň, salezián.

Blahoslavený Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vajnoroch. V detstve býval často chorý. Po tom, ako sa v desiatich rokoch na príhovor Panny Márie Sedembolestnej náhle uzdravil, rozhodol sa stať sa kňazom. Rodina napokon predala malé pole, pomohli aj niektorí dobrodinci a podporovali Titusa počas rokov štúdií na ceste ku kňazstvu.

Dňa 6. augusta 1932 zložil prvé rehoľné sľuby ako salezián. Teológiu študoval v Ríme a v Chieri pri Turíne, kde bol aj vysvätený za kňaza 23. júna 1940. Po návrate do vlasti začal študovať chémiu a prírodné vedy a neskôr vyučoval v rozličných saleziánskych inštitútoch.
Keď v r. 1946 komunisti žiadali odstránenie krížov zo školských tried, Titus sa ako profesor v Trnave postavil proti: doplatil na to prepustením. V situácii kedy štátna moc zatvorila všetky kláštory a rehoľníkov internovali, súdili, a ponižovali, Titus Zeman sa rozhodol zachraňovať mladé duchovné povolania. Na jeseň 1950 dvakrát tajne sprevádzal mladých bohoslovcov cez rieku Moravu a cez Rakúsko do Talianska, aby mohli dokončiť štúdiá teológie a byť vysvätení za kňazov. Pomohol utiecť na slobodu aj niektorým diecéznym kňazom.
Počas tretieho prechodu v apríli 1951 bol Titus Zeman spolu s takmer celou skupinou zatknutý. Obvinenia boli: špionáž a velezrada. Prokurátor žiadal trest smrti, napokon dostal 25 rokov tvrdého väzenia bezpodmienečne, so stratou občianskych práv. Titus znášal väzenia 13 dlhých rokov, bol ťažko mučený, zosmiešňovaný, ponižovaný. V Jáchymove musel manuálne drviť rádioaktívny urán. V roku 1964 režim Titusa podmienečne prepustil na slobodu, no stále bol trápený, sledovaný a robili na ňom aj medicínsky pokus.
Zomrel 8. januára 1969 na následky mučenia a väzenia. V r. 1991 ho rehabilitačný proces vyhlásil definitívne za nevinného. Saleziáni don Bosca začali v roku 2010 proces jeho blahorečenia. Pápež František schválil dekrét o mučeníctve Božieho služobníka Titusa Zemana 27. februára 2017, čím umožnil jeho blahorečenie. Don Titus Zeman bol vyhlásený za blahoslaveného 30. septembra 2017 v Bratislave. (zdroj: tituszeman.sk)

Vyhodnotili sme IX. ročník Hokejbalovej ligy Močenok

V sobotu 14. októbra 2017 sa odohral rozhodujúci finálový zápas o 1. miesto IX. ročníka Hokejbalovej ligy Močenok medzi mužstvami All Reds a Bláznivé Banány. Hokejbalové stretnutie sa skončilo víťazstvom Bláznivých banánov, čo znamenalo, že po prvýkrát v histórii hokejbalovej ligy v Močenku obsadilo práve toto mužstvo prvé miesto a stalo sa víťazom IX. ročníka.

Po skončení zápasu sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie ocenení. Ligu vyhodnotil a ceny odovzdal predseda občianskeho združenia Benesco Juraj Lenický spolu s tajomníkom Benesco, o.z. Erikom Vörösom. Za celú sezónu bolo odohratých 73 zápasov, z toho dva skončili kontumačne. Vsietilo sa 1112 gólov, počas základnej časti 871 a cez play-off 241 gólov. Celkový počet trestných minút bol 351, z toho 207 minút počas základnej časti a 144 minúť cez play-off. Najproduktívnejším hráčom so 79 bodmi (45 gólov a 34 asistencií) sa stal Martin Kolenčík z All Reds, najlepším strelcom Lukáš Mrázik z Bláznivých banánov (46 gólov) a najlepším nahrávačom bol Maroš Tóth z All Reds (37 asistencií). 

Poďakovanie organizátora ligy – občianskeho združenia Benesco patrí všetkým, ktorí sa pričinili o priebeh tohtoročnej ligy a to najmä členom organizačného výboru, Erikovi Vörösovi za koordináciu celého ročníka ligy, Petrovi Šimkovi, Ladislavovi Žemberovi, Jurajovi Živčákovi, ako aj hokejbalistom z HBK Šaľa a z močenských mužstiev, ktorí sa podielali na údržbe hokejbalového ihriska. Vďaka tejto aktivite a obetavosti mnohých, mohlo viac ako 100 mladých ľudí z Močenku a okolia prežiť ďalší hokejbalový ročník, formovať sa k ľudským i kresťanským hodnotám, utužiť svoje priateľstvá, rozvíjať športové talenty a pozitívnym spôsobom prežiť svoj voľný čas.

Priestor pre prehĺbenie priateľských vzťahov využili niektorí hokejbalisti aj v sobotu 21. októbra 2017 na priateľskom posedení hokejbalistov s vedením ligy, ktoré sa uskutočnilo v močenskom kláštore (v priestoroch bývalého pastoračného centra).

Víťazovi IX. ročníka HbLM a aj ostatným mužstvám srdečne blahoželáme a tešíme sa na jubilejný X. ročník HbLM, ktorého slávnostné otvorenie je naplánované na jar 2018.

Konečné umiestenie mužstiev IX. ročníka HbLM:

  1. miesto: Bláznivé banány
  2. miesto: All Reds
  3. miesto: Xaus Boys Nitra
  4. miesto: HBK Vikings
  5. miesto: Saliby Wild
  6. miesto: Rebels
  7. miesto: HBK Šaľa
  8. miesto: HBC Íreg

Najlepší strelec: Lukáš Mrázik z mužstva Bláznivé banány (46 gólov)

Najproduktívnejší hráč: Martin Kolenčík z mužstva All Reds (45 gólov, 34 asistencií)

Najlepší nahrávač: Maroš Tóth z mužstva All Reds (37 asistencií)

Základná časť IX. ročníka hokejbalovej ligy úspešne zavŕšená

V sobotu 24. júna 2017 sa na hokejbalovom ihrisku v Močenku odohrali posledné zápasy základnej časti IX. ročníka Hokejbalovej ligy Močenok.

Aktuálny ročník hokejbalovej ligy bude pokračovať v sobotu 26. augusta 2017 zápasmi štvrťfinále. Do štvrťfinále postúpili mužstvá: HBK Vikings, Xaus boy’s Nitra, Saliby wild, Rebels.

Dve postupujúce mužstvá zo štvrťfinále sa stretnú v semifinále s mužstvami, ktoré skončili na prvých dvoch miestach tabuľky v základnej časti: All reds a Bláznivé banány.

Všetkým hráčom a fanúšikom hokejbalovej ligy prajeme príjemný čas letných prázdnin a dovoleniek a tešíme sa na pokračovanie aktuálneho ročníka v septembri.