Pôstna polievka 2017

Pôstnou polievkou sme podporili komunitu Cenacolo

Počas piatej pôstnej nedele, 2. apríla 2017 sa vo Farnosti Močenok uskutočnil 2. ročník farského podujatia s názvom Pôstna polievka. Aktivitu, ktorej výťažok bol v tomto roku určený pre komunitu Cenacolo, zorganizovala Farnosť Močenok v spolupráci s občianskym združením Benesco. Polievku, ktorou vyše 110 farníkov nahradilo klasický nedeľný obed, namiesto ktorého finančne prispeli na dobročinný úmysel, vydávali v pastoračnom centre miestni kňazi – farár farnosti vdp. Peter Michalov a kaplán vdp. Ľuboš Mihálka. Výťažok z tohtoročnej pôstnej polievky vo výške 1.000,- Eur odovzdajú organizátori v najbližších dňoch komunite Cenacolo v Kráľovej pri Senci. Všetkým účastníkom podujatia a dobrodincom vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať!

Pozvánka na uvedenie poštovej pečiatky

Klub filatelistov 52 – 46 Močenok, Občianske združenie Benesco,
Rímsko-katolícka farnosť sv. Klimenta
vás srdečne pozývajú na
UVEDENIE PRÍLEŽITOSTNEJ POŠTOVEJ PEČIATKY
„PANNA MÁRIA NÁS VYZÝVA,
MODLITE SA A KAJAJTE SA!”
FATIMA 1917 – MOČENOK 12.5.2017
Miesto: Kostol sv. Klimenta v Močenku
Dátum a čas: piatok 12.5.2017, svätá omša o 17.30 h
korespondencny listok

Vitajte!

Vitajte na stránkach občianskeho združenia Benesco!

Stránka slúži ako podporná informačná zložka občianskeho združenia. Kontakt: info@benesco.sk

Aktuality z farnosti sa dozviete na stránke farnosti Močenok, ktorú spravuje občianske združenie Benesco: mocenok.fara.sk 

Niečo o združení Benesco (čítaj Benesko) vyberáme zo stanov:

Cieľom občianskeho združenia BENESCO je vytvárať podmienky pre realizáciu a formovanie sa všetkých ľudí k ľudským, národným a kresťanským hodnotám.

V minulosti sme sa zameriavali na aktivity, ako je prevádzka Pastoračného centra vo farnosti Močenok, organizácia Hokejbalovej ligy Močenok (HbLM),  Futsalovej ligy pre mládež, podujatia Pôstna polievka, ako aj duchovných stretnutí pre mládež. V podobných aktivitách naďalej pokračujeme.

Kontaktovať nás môžete na info@benesco.sk.