Najaktuálnejšie aktuality

Občianske združenie Benesco spravuje internetovú stránku Farnosti Močenok, kde sa môžete dočítať zaujímavosti z histórie farnosti, o kňazoch vo farnosti alebo o rôznych štatistikách.

Pravidelne je pridávaný časový rozvrh bohoslužieb, úmysly sv. omší a farské oznamy.

Najaktuálnejšie informácie sa dozviete v sekcii AKTUALITY, kde nájdete nielen podujatia nášho združenia, ale všetkých kresťanských združení, ktoré pôsobia v rámci farnosti alebo v jej okolí, a sú prínosom pre našu farnosť a farníkov.

Stránka mocenok.fara.sk

Stránka mocenok.fara.sk

odkaz: ::Aktuality Farnosti Močenok::