Najaktuálnejšie aktuality

Občianske združenie Benesco spravuje internetovú stránku Farnosti Močenok, kde sa môžete dočítať zaujímavosti z histórie farnosti, o kňazoch vo farnosti alebo o rôznych štatistikách.

Pravidelne je pridávaný časový rozvrh bohoslužieb, úmysly sv. omší a farské oznamy.

Najaktuálnejšie informácie sa dozviete v sekcii AKTUALITY, kde nájdete nielen podujatia nášho združenia, ale všetkých kresťanských združení, ktoré pôsobia v rámci farnosti alebo v jej okolí, a sú prínosom pre našu farnosť a farníkov.

Stránka mocenok.fara.sk

Stránka mocenok.fara.sk

odkaz: ::Aktuality Farnosti Močenok::

90. výročie príchodu školských bratov

Farnosť Močenok a občianske združenie Benesco Vás srdečne pozývajú na spomienkové podujatie pri príležitosti 90. výročia príchodu školských bratov do Močenku.

V rámci podujatia sa 16. Októbra 2018 o 17.00 h uskutoční pobožnosť za zomrelých školských bratov na hornom cintoríne a v stredu 17. októbra 2018 o 17.45 h v priestoroch Orlovne v Močenku nitriansky biskup Mons. Viliam Judák slávnostne požehná pamätník s bustou sv. Jána de La Salle. Po požehnaní pamätníka bude vo farskom kostole slávená svätá omša. Za účelom rýchlejšieho presunu do kostola bude pri Orlovni pristavený autobus.

Pôstna polievka 2018

Aj tento rok Vás Farnosť Močenok a občianske združenie BENESCO srdečne pozývajú na III. ročník farského podujatia s názvom Pôstna polievka, ktoré sa uskutoční na Kvetnú nedeľu 25. marca 2018 o 11:30 hod. (po skončení sv. omše), na obvyklom mieste, v kláštore v Močenku.

Zmyslom podujatia je pamätať na tých, ktorí potrebujú našu pomoc a obetovať pre nich finančný príspevok, napr. vo výške sumy, ktorú by sme vynaložili na nákup surovín a prípravu nedeľného obeda. Takto sa zriekneme klasického nedeľného obeda a dostaneme na miesto neho pôstnu polievku. Milodary bude možné vhodiť pri vydávaní pôstnej polievky do pripravenej pokladničky.

Tento rok bude finančná suma, ktorá sa počas tohto podujatia vyzbiera, darovaná inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach, ktorého predstaveným je vdp. farár Marián Kuffa.

Kto chce tento inštitút a jeho činnosť, rovnako ako činnosť vdp. farára Mariána Kuffu, lepšie spoznať, bude mať možnosť v piatok 23. marca 2018 počas sv. omše o 18:00, ktorú bude celebrovať vdp. Marián Kuffa a pred pôstnou polievkou nám predstaví a priblíži svoju prácu.

 

 

Pozvánka na uvedenie poštovej pečiatky

Klub filatelistov 52 – 46 Močenok, Občianske združenie Benesco,
Rímsko-katolícka farnosť sv. Klimenta
vás srdečne pozývajú na
UVEDENIE PRÍLEŽITOSTNEJ POŠTOVEJ PEČIATKY
„PANNA MÁRIA NÁS VYZÝVA,
MODLITE SA A KAJAJTE SA!”
FATIMA 1917 – MOČENOK 12.5.2017
Miesto: Kostol sv. Klimenta v Močenku
Dátum a čas: piatok 12.5.2017, svätá omša o 17.30 h
korespondencny listok

Vitajte!

Vitajte na stránkach občianskeho združenia Benesco!

Stránka slúži ako podporná informačná zložka občianskeho združenia. Kontakt: info@benesco.sk

Aktuality z farnosti sa dozviete na stránke farnosti Močenok, ktorú spravuje občianske združenie Benesco: mocenok.fara.sk 

Niečo o združení Benesco (čítaj Benesko) vyberáme zo stanov:

Cieľom občianskeho združenia BENESCO je vytvárať podmienky pre realizáciu a formovanie sa všetkých ľudí k ľudským, národným a kresťanským hodnotám.

V minulosti sme sa zameriavali na aktivity, ako je prevádzka Pastoračného centra vo farnosti Močenok, organizácia Hokejbalovej ligy Močenok (HbLM),  Futsalovej ligy pre mládež, podujatia Pôstna polievka, ako aj duchovných stretnutí pre mládež. V podobných aktivitách naďalej pokračujeme.

Kontaktovať nás môžete na info@benesco.sk.